WAHHABI

Bid'ah Lebih Disukai Iblis Daripada Maksiat!.

Saturday, February 26, 2011

Apakah kepentingan kita mengetahui sama ada sesuatu hadis itu sahih atau tidak?

Posted on 6:32 PM by ♥ LA TAHZAN


Apakah kepentingan kita mengetahui sama ada sesuatu hadis itu sahih atau tidak?

Jawapan:

Mengetahui kesahihan sesuatu hadis adalah penting. Ia bukan sahaja penting, malah ia merupakan kewajipan yang dituntut ke atas umat Islam. Menurut dua orang pengkaji hadis masa kini – Abd. Qadir al Arnaouth (2004M) dan Syuaib al Arnaouth – dalam muqaddimah bagi kajian mereka terhadap buku Zad al Ma’ad Fi Hadyi Khair al Ibad karya Ibn Qayyim al Jauziyyah (751H):

Persoalan kajian tentang hadis sahih dan dhaif adalah persoalan yang memerlukan perhatian yang lebih daripada perkara-perkara lain. Khasnya pada zaman ini di mana ilmu ini hampir pupus dan amat jarang kita temui orang yang mampu melakukannya dan bersabar atas segala susah payahnya. Maka kita dapati banyak hadis-hadis dhaif dan palsu yang berlegar di mulut-mulut orang ramai iaitu daripada kalangan para khatib, guru-guru dan penulis-penulis. Hadis-hadis ini diambil oleh orang ramai seterusnya dipercayainya sebagai hadis sahih dan diamalkannya [1].

Di sini elok kita melihat kata-kata Pengerusi Majlis Fatwa Eropah yang juga merupakan ahli fiqh terkenal pada zaman ini iaitu Yusof al Qaradhawi yang menyebut:

Sesungguhnya hadis dhaif tidak digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum[2].

Seorang imam hadis yang terkenal, Muslim pernah menyebut bahawa:

Dan ketahuilah, semoga ALLAH memberikan kamu petunjuk, bahawa sesungguhnya satu kewajipan kepada setiap orang yang telah mengetahui cara membezakan di antara riwayat yang sahih dan yang dhaif serta mampu membezakan antara periwayat-periwayat yang dipercayai dengan yang dikritik (dhaif) supaya tidak meriwayatkan melainkan riwayat yang diketahui kesahihannya dan kebaikan periwayatnya. Dan dia perlu mengelakkan dari riwayat-riwayat yang datang dari orang-orang yang dikritik dan orang-orang yang melakukan bid’ah[3].

[1]Zad al Ma’ad Fi Hadyi Khair al ‘Ibad – Ibnu Qayyim al Jauziyyah – jilid 1 – muka surat 11 – cetakan ketiga 1998 – Muassasah al Risalah)

[2]Taisir al Fiqh Li al Muslim al Mu’ashir – Yusof al Qaradhawi – muka surat 58 – cetakan pertama tahun 2000 – Muassasah al Risalah, Beirut

[3]Pendahuluan Sahih Muslim.

http://hafizfirdaus.com/ebook/20asashadis/isu11.htm

No Response to "Apakah kepentingan kita mengetahui sama ada sesuatu hadis itu sahih atau tidak?"

Leave A Reply